Thông tin liên hệ:

– Trung tâm Công nghệ và Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia
– Địa chỉ: 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
– Địa chỉ Email: trungtamcntv@napa.vn